Dla pacjenta

Dla pacjenta 2021-10-27T13:56:09+02:00

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UDZIELENIA ŚWIADCZEŃ W RAMACH NFZ

W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ Osoba ubiegająca się o takie świadczenie zdrowotne, przed udzieleniem świadczenia zobowiązana jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem wskazujący wiek, nr PESEL oraz adres zameldowania/zamieszkania pacjenta.

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna jest udostępniana zgodnie z Instrukcją udostępniania dokumentacji medycznej (do pobrania tutaj).

WIZYTY EDUKACYJNE

W ramach realizowanych przez POZ programów profilaktycznych prowadzona jest edukacja zdrowotna w zakresie:

  1. Cukrzycy
  2. Nadciśnienia tętniczego
  3. Otyłości
  4. Atopowego zapalenia skóry
  5. Osteoporozy

Wizyty Edukacyjne prowadzi Lek. Ewa Hejak w środy godz. 9.00 – 11.00 – wymagany zapis w rejestracji.

Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedziba w Izabelinie przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 3a

    dla pacjenta