Poradnia położnej

poradnia-poloznej

Świadczy kompleksową, pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem.

W ramach opieki poporodowej:
 • położna zapewnia profesjonalną opiekę zarówno kobiecie jak i jej nowo narodzonemu dziecku
 • realizuje wizyty patronażowe według indywidualnego planu opieki, modyfikowanego stanem położnicy i noworodka.
Opieka nad położnicą i noworodkiem obejmuje w szczególności ocenę:
 • stanu ogólnego i położniczego pacjentki;
 • pomoc laktacyjną;
 • stanu ogólnego noworodka;
 • stanu skóry noworodka;
 • zachowania się dziecka;
 • higieny ciała;
 • stanu kikuta pępowiny;
 • edukacja w zakresie szczepień ochronnych – obowiązkowych i zalecanych.
W ramach opieki nad kobietami ze schorzeniami ginekologicznymi lub, ginekologiczno – onkologicznymi, położna POZ:
 • realizuje wizyty pooperacyjne w domu pacjentki, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza, w okresie od wypisu ze szpitala, aż do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.
Położna środowiskowo – rodzinna mgr Justyna Sierpińska prowadzi Punkt Konsultacyjny Położnej w przychodni SPZOZ Izabelin w dniach:
 • poniedziałki w godz. 9.00 – 11.00
 • czwartek w godz. 15.00 – 18.00
W poradni przyjmowani są pacjenci zdeklarowani w SPZOZ Izabelin ul. Tetmajera 3A.