Programy profilaktyczne

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Celem programu jest wykonanie badań cytologicznych u Polek między 25 a 59 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia NFZ. Program ma doprowadzić do obniżenia zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy.

Program zapewnia:

bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat

dostęp do badań 1 raz na 3 lata oraz dla pacjentek po leczeniu nowotworu złośliwego szyjki macicy

edukację pacjentek w zakresie prewencji nowotworu raka szyjki macicy

Wszelkie informacje w SPZOZ Izabelin

Informacje i zapisy u położnej

telefon: (22) 722 63 21, (22) 722 61 14