Medycyna szkolna

Medycyna-szkolna

Medycyna szkolna polega na zapewnieniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Wszystkie działania z zakresu medycyny szkolnej ukierunkowane są na zapobieganie i diagnostykę schorzeń, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, promocję i profilaktykę zdrowotną, leczenie, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

W ramach działalności SPZOZ Izabelin, pielęgniarka mgr Anna Małgorzata Ordon prowadzi dwa gabinety medycyny szkolnej.

preview-full-image