Medycyna szkolna

Medycyna-szkolna

Medycyna szkolna polega na zapewnieniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Wszystkie działania z zakresu medycyny szkolnej ukierunkowane są na zapobieganie i diagnostykę schorzeń, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, promocję i profilaktykę zdrowotną, leczenie, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

W ramach działalności SPZOZ Izabelin, pielęgniarka mgr Anna Małgorzata Ordon prowadzi dwa gabinety medycyny szkolnej.

  • poniedziałek – godz. 7.00 – 16.00 ul. Wojska Polskiego 5
  • wtorek – godz. 8.00 – 12.45 i 15.45 – 17.45 ul. 3 maja 49
  • środa – godz. 7.00 – 8.00 i 9.00 – 16.00 ul. 3 maja 49
  • czwartek – godz. 7.00 – 8.00 i 9.00 – 16.00 ul. 3 maja 49
  • piątek – godz. 7.00 – 13.10 ul. Wojska Polskiego 5