O nas

O nas 2020-03-01T11:51:59+00:00

„Pacjent naszym przyjacielem, a jego zdrowie najwyższą wartością” – jest to misja SPZOZ Izabelin, którą kierujemy się w naszej codziennej pracy.
Celem działania naszej placówki jest promocja zdrowia, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności zamieszkującej teren gminy Izabelin, a także spoza granic administracyjnych, na podstawie odrębnych przepisów, na zasadzie wolnego wyboru.

POLITYKA JAKOŚCI

Polityką Jakości SPZOZ w Izabelinie jest zapewnienie swoim Pacjentom profesjonalnej opieki medycznej w zakresie podstawowej opieki medycznej i stomatologii. Dbając o utrzymanie najwyższej jakości usług medycznych świadczonych naszym Pacjentom, wdrożyliśmy i utrzymujemy System Zarządzania Jakości w oparciu o normę ISO 9001:2015

Politykę Systemu Zarządzania Jakością zrealizujemy przez:

badanie i spełnianie oczekiwań i wymagań pacjentów

spełnianie wymagań prawnych i urzędowych dotyczących prowadzonej działalności

podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego

przestrzeganie praw pacjenta

współpracę ze starannie dobranymi podwykonawcami usług diagnostycznych

prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, propagowanie zdrowego trybu życia

Naszym celem jest sukces mierzony zadowoleniem ludzi, którzy powierzyli naszej opiece największe posiadane dobro- swoje zdrowie.