Maciej Siński

Dr hab. n. med. Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiolog

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM.
Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu prewencji i leczenia powikłań kardiologicznych chemioterapii nowotworów.
Szczególne zainteresowanie zawodowe dotyczą diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca ze szczególnym uwzględnieniem ultrasonografii serca i badań układu współczulnego.