Zespół

Zespół 2019-06-04T07:12:59+00:00

Bogumiła
Nowakowska-Gruca

lekarz internista

Małgorzata
Żebrowska-Bieńczak

lekarz chorób wewnętrznych

Andrzej Szczepiński

dr nauk medycznych
specjalista chorób wewnętrznych
i transplantologii klinicznej
specjalista hematologii

Krzysztof Opaliński

specjalista chorób wewnętrznych

Małgorzata
Mazuś-Szczepińska

lekarz chorób wewnętrznych
specjalista medycyny rodzinnej
specjalista medycyna pracy

Dorota
Nichthauser-Chajęcka

pediatra
specjalista medycyny rodzinnej

Barbara Pawliszak

specjalista pediatrii

Ewa Hejak

specjalista pediatrii
specjalista medycyny rodzinnej

Marek Hołubowicz

lekarz dentysta

Iwona Wędzik

lekarz dentysta

Joanna
Świętosławska-Bach

lekarz stomatolog

Alina Rokicka

starsza pielęgniarka
środowisko-rodzinna

Maria Wawrzuła

starsza pielęgniarka środowisko-rodzinna

Beata Pajewska

starsza pielęgniarka środowisko-rodzinna
pełnomocnik ds. jakości

mgr Anna Ordon

pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania

mgr Justyna Sierpińska

położna środowiskowa

Jadwiga Godlewska

asystentka stomatologiczna

Joanna Gołębiowska -Kołnierzak

lekarz stomatolog

Wadim Sołtysiuk

specjalista chorób wewnętrznych

Maciej Siński

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog