Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)Program jest skierowany do osób będących w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat w danym roku kalendarzowym, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia. Osoby te w ciągu ostatnich 5 lat nie mogły korzystać z badań w ramach programu również u innego świadczeniodawcy.

Adresatami programu są szczególnie osoby obciążone czynnikami ryzyka (nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne i inne).

Cel programu

  • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka,
  • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK),
  • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK,
  • promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

Gdzie skorzystać z badań

Z badań można skorzystać u swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Lekarz na podstawie wywiadu, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz wykonanych badań biochemicznych, podejmuje decyzję dotyczącą:

  • ponownego badania za 5 lat,
  • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
  • pozostawienia pod kontrolą lekarza POZ poza programem,
  • skierowania na leczenie do specjalisty.

Akcja Krwiodawstwa w Gminie Izabelin

Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi prosimy o zgłoszenie się na najbliższą Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się 28 stycznia 2018 roku (niedziela) w Laskach (gm. Izabelin) na parkingu przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Partyzantów 30 w godz. 9.00 – 12.30

Prosimy pamiętać o: dokumencie tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, a także o spożyciu lekkostrawnego posiłku.

 

Akcję organizuje:

Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „FLORIAN”.

Szkoła Rodzenia w Izabelinie w 2017 roku

Wiosenny kurs Szkoły Rodzenia w Izabelinie odbył się w wyjątkowej i bardzo przyjaznej atmosferze. Otrzymujemy na bieżąco informacje o dzieciach urodzonych przez nasze dzielne uczestniczki. Pozdrawiamy wszystkich!

Zapraszamy na kolejne kursy. Zapisy trwają!

Szkoła Rodzenia w Izabelinie ma 10 lat. Treści i forma zmieniają się dostosowując do obowiązujących rekomendacji i potrzeb. W tym roku do zespołu prowadzących dołączyła Joasia – instruktorka ćwiczeń, absolwentka AWF – prowadzi gimnastykę. Joasia w ciąży była uczestniczką naszej Szkoły w ubiegłym roku. Zajęcia są bezpłatne – całkowity koszt pokrywa Gmina Izabelin. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Zdrowia – SPZOZ w Izabelinie, w ramach Programu Opieki nad Kobietą w Ciąży.

Szczegółowy program zajęć i inne ważne informacje znajdą Państwo na stronie http://www.szkolarodzeniaizabelin.pl/

Zapisy tel. 608 634 886

Szkoła Rodzenia w Izabelinie